Uppmickning av trummor (Mission Studio)


Arvid spelar in synthen


HållandsStudio


Daniel lägger guran (Hållands Studio)
David lägger sången (WoodLand Studio)


Richard spelar in bas (WoodLand Studio)


Joel Jonasson gästsjunger (WoodLand Studio)


Gästsångsstöd :) (WoodLand Studio)

Tillbaka till